Đàn Guitar màu Xanh AV90X | 900.000đ

 dan guitar mau xanh

Guitar gỗ Thông AV90G | 900.000đ

guitar acoustic go thong

Guitar gỗ Hồng đào (Trung Kỹ) | 1.300.000đ


Acoustic Guitarist OM40 | 1.500.000đ

Acoustic AG-418 | 1.600.000đ

Đàn Guitar Acoustic giá rẻ AG41 | 900.000đ